Poniższa aplikacja pozwoli Ci przygotować się do złożenia wniosku o pobyt czasowy i do zebrania dokumentów, które w Twoim przypadku będą wymagane przy złożeniu wniosku w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Wybierz kategorię, aby rozpocząć:

czapka 

 

czapka