czapka

POBYT CZASOWY W CELU PODJĘCIA PRACY

ZBIERZ DOKUMENTY I PRACUJ LEGALNIE

Pamiętaj!

Aplikacja pomoże Ci przygotować się do złożenia wniosku o pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach i do wyselekcjonowania dokumentów, które w Twoim przypadku będą wymagane przy złożeniu wniosku.

Stosuj się do wezwań (pism) wysyłanych pocztą oraz odbieraj korespondencję!

Złóż wniosek najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Postępowanie według zamieszczonych w aplikacji komunikatów nie oznacza, że nie zostaniesz wezwany do załączenia innych dokumentów ani nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy.