Kraj, z którego przybywasz
Liczba miesięcy do ukończenia studiów
Koszty zamieszkania

** koszty zamieszkania obejmują co najmniej wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. UWAGA: Jeśli te opłaty są wliczone w czynsz, przepisz kwotę z umowy najmu
Liczba osób na utrzymaniu

** rubryka "Liczba osób na utrzymaniu" obejmuje Ciebie i wszystkie osoby na Twoim utrzymaniu; jeżeli nie masz nikogo na utrzymaniu poza sobą wpisz 1
Koszty semestru
Wymagana kwota środków na koncie

Kalkulator środków dla studenta